Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

* Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların sağlıklı yaşamaları için önemli bir yatırımdır.
* Günümüzde pek çok şirket, en önemli yatırımlardan birinin çalışanlarına yapacağı yatırım olduğunun farkındadır. Bu nedenle, çalışanlarına iş performanslarının ve motivasyonlarının artması için çeşitli imkanlar sunar. Bunların en başında gelenlerden birisi ise beslenme uzmanlarıyla çalışmaktır.
* Sağlıklı beslenme, çalışanların ve yöneticilerin verimliliğini şirkette başarı ve motivasyonu güçlendirir.Beslenme danışmanlığı kilo, özel beslenme ve diyet eğitimleri, mutfak için gıda satın alması sağlıklı beslenme önerilerini akla getirir. Ancak pek çok araştırma gösteriyor ki kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti alan çalışanların şirkette bağlılığı daha iyidir.

Kurumsal Danışmanlıkta Diyetisyenin Rolü Nedir?

* Yeterli ve dengeli beslenmenin kişinin hayatına ve iş yerine getireceği olumlu etkiyi anlatır ve bu yönde planlama yapar.
* Doğru beslenme ile ilgili danışmanlık hizmeti verir.
* İş performansını arttırmak için özel beslenme eğitimleri düzenler.
* Personelin çalıştığı birim ve ihtiyaçları olan enerji doğrultusunda sağlıklı menüler oluşturur.
* İş yükü ağır olan çalışanlar ve yöneticiler için, seyahat, toplantı ve stres durumlarında nasıl beslenmeleri gerektikleri konusunda danışmanlık yapar.
* Kilosu normalin üzerinde olan, diyabet,kalp-damar ve hipertansiyon gibi sağlık problemleri olan çalışanlara özel menü planlar.

Kurumsal beslenme danışmanlığımız başladığında;

* Beslenme uzmanı takibinde öneriler ile sağlıklı çalışanların oranı artmaya başlar.
* Çalışanların hastalıklara bağlı işe gelmeme oranı düşer
* Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların verimliliğini yükseltir.
* Sağlıklı beslenme ve başarılı diyet eğitimleri sağlık harcamalarında düşüş sağlar.
* Doğru menü planlama eğitimine bağlı mutfakta oluşan atıklar aza iner, satın alma kar eder.
* Beslenme danışmanlığı ve özel diyet ile sağlıklı kilo kaybına bağlı işyeri kazaları azalabilir.
Spora yönelik motive edici öneriler ve özel beslenme danışmanlığı ile grup içi iletişim artar.